Aurrekio ekainaren 14an GURASO-ESKOLAK antolatutako hitzaldia izan zen: ZER JAR HURA IZAN.

Zer da osasuntsu jatea? Zer beharrizan ditugu bereziki udan?
Eta umeek? Eta zer arrisku?
Aprobetxa dezagun uda ohitura osasuntsuak ezartzeko etxean.

¿Qué significa comer saludable?¿Qué necesidades específicas tenemos en verano?
¿y los niños/as? ¿Y riesgos?
Aprovechemos el verano para introducir hábitos saludables en nuestra dieta.