Matrikulazioa 2016

 

MATRIKULA OFIZIALAREN epea  Urtarrilaren 26tik otsailaren 5ra dela adierazi nahi dizuegu.

Azken uneko arazoak ekiditeko, urtarrilaren lehenengo egunetan etortzea komeni da, 9:00etatik 13:00etara edo 15:00etatik 17:30etara etorri beharko duzue Ikastolara matrikula egitera.

Esandako egunetan ezin baduzue matrikularik egin, abisatu ahalik eta azkarren ikastolako idazkaritzan.

Matrikula egiteko ondoko agiri hauek ekarri beharko dituzue:

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

 • Familia-liburuko orrien fotokopiak. 
 • Udalak emandako erroldatze-egiaztagiria. 
 • Ikaslearen aitaren, amaren edo legezko tutorearen NANaren (AITrena atzerritarren kasuan) kopia. 
 • Ikaslearen aitaren, amaren edo legezko tutorearen lantegiaren ziurtagiria (Galdakaon erroldatuta ez daudenentzat). 
 • Ikaslearen edo ikaslearen aitak, amak, lege-tutoreak edo neba-arreben elbarritasunaren ziurtagiria. 
 • Familia ugariko egiaztagiria.  

 

Os comunicamos que el plazo de MATRÍCULA OFICIAL será del 26 de enero al 5 de febrero.

Para evitar problemas de última hora, os rogamos paséis por la secretaría de la ikastola los primeros días de enero de 9:00 a 13:00 o de 15:00 a 17:30 a fin de formalizar la matrícula.

Si no pudieseis realizar la matricula en esos días, por favor avisad cuanto antes en la secretaría de la ikastola.

Para ello,  deberéis traer los documentos que tenéis especificados a continuación:

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

 • Fotocopia de las hojas del libro de familia.
 • Certificado de empadronamiento familiar expedido por el Ayuntamiento
 • Fotocopia del DNI del padre/madre o tutor/a del alumn@ ( NIE en caso de personas extranjeras).
 • Certificado del lugar de trabajo del padre/madre o tutor/a del alumn@
 • Certificado de discapacidad del alumn@ o de su padre/madre, tutor/a legal o algún hermano/a
 • Documento acreditativo de familia numerosa.