Matrikulazioa 2015

MATRIKULA OFIZIALAREN epea  Otsailaren 2tik otsailaren 13ra dela adierazi nahi dizuegu.

Azken uneko arazoak ekiditeko, otsailaren 7a baino lehen, 9:00etatik 13:00etara edo 15:00etatik 17:30etara etorri beharko duzue Ikastolara matrikula egitera.

Esandako egunetan ezin baduzue matrikularik egin, abisatu ahalik eta azkarren ikastolako idazkaritzan.

Matrikula egiteko ondoko agiri hauek ekarri beharko dituzue:

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

 • Familia-liburuko orrien fotokopiak. 

 • Udalak emandako erroldatze-egiaztagiria. 

 • Ikaslearen aitaren, amaren edo legezko tutorearen NANaren (AITrena atzerritarren kasuan) kopia. 

 • Ikaslearen aitaren, amaren edo legezko tutorearen lantegiaren ziurtagiria. 

 • Ikaslearen elbarritasunaren ziurtagiria. 

 • Familia ugariko egiaztagiria.  

 

 

Os comunicamos que el plazo de MATRÍCULA OFICIAL será del 2 de febrero al 13 de febrero.

Para evitar problemas de última hora, os rogamos paséis por la secretaría de la ikastola antes del 7 de febrero de 9:00 a 13:00 o de 15:00 a 17:30 a fin de formalizar la matrícula.

Si no pudieseis realizar la matricula en esos días, por favor avisad cuanto antes en la secretaría de la ikastola.

Para ello,  deberéis traer los documentos que tenéis especificados a continuación:

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

 • Fotocopia de las hojas del libro de familia.

 • Certificado de empadronamiento familiar expedido por el Ayuntamiento

 • Fotocopia del DNI del padre/madre o tutor/a del alumn@( NIE en caso de personas extranjeras).

 • Certificado del lugar de trabajo del padre/madre o tutor/a del alumn@

 • Certificado de  discapacidad. del alumn@

 • Documento acreditativo de familia numerosa.